קביעותם של עצמים, הושטת יד ותנועה אצל תינוקות עם עיוורון 

מאמר מקצועי מאת ס. רוס ומ.ג. טובין פורסם בידיעון מס' 16 של עחש"י, באדיבות ארגון "אופק לילדינו" למאמר המלא: קביעותם של עצמים, הושטת יד ותנועה אצל תינוקות עיוורים