BLIND DAY 

blind day הוא יום ההזדהות עם עיוורים ולקויי ראיה בישראל. 

קבוצת "חושבים בצבע"- סטודנטים מתחום התקשורת עיוורים ולקויי ראיה, יזמה את רעיון הבליינד דיי, ויום זה מצוין בישראל בכל שנה באופן רשמי בתאריך ה-6.6 מתוך כוונה שב-6.6 כלל אזרחי המדינה, יכולים לחשוב בצבע גם אם הם לא רואים 6/6 (בנוסף ליום זה מתקיים יום הראייה הבינלאומי בתאריך ה-11 באוקטובר מדי שנה).

הבליינד דיי מתנהל מדי שנה על פי הסלוגן: "תעצמו את העיניים – ותראו!" מתוך החשיבה שגם כאשר לא רואים 6/6 ניתן לחשוב בצבע. במסגרת היום, המובל על ידי המרכז לעיוור בישראל, נערכות פעילויות מגוונות העוסקות בתחומי העיוורון, הן על ידי עמותות וארגוני עיוורים רבים, העוסקים מדי יום בשיפור חייה של הקהילה שלנו, והן על ידי שותפויות עם המגזר הפרטי והציבורי. הפעילויות נערכות תוך שימת דגש על הפעלה חושית שאינה מתבססת על הראייה, וזאת על מנת להבליט ולהראות את מסוגלותם ויכולותיהם של קהילת העיוורים ולקויי הראייה בישראל. אירועי הבליינד דיי מגיעים אל שיאם במסגרת ציון יום הבליינד דיי בכנסת ישראל, אשר במסגרתו מתקיימות ישיבות בוועדות השונות בנושאים העשויים לשפר ולקדם את זכויותיהם ומעמדם של אנשים עם עיוורון/לקויות הראייה והשתלבותם בחברה. (ויקיפדיה)

אודות ה- blind day באתר המרכז לעיוור בישראל:

ה- BLIND DAY הוא יום המודעות לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל. הוא מתקיים בכל שנה בתאריך 6/6 וזאת מאז משנת 2010. 6/6 היא ההגדרה הרפואית לראייה תקינה; ודווקא ביום הזה אנו מזמינים את החברה הישראלית לא לראות 6/6, ולהכיר את קהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. 

מטרת היום: לא מדובר ביום התרמה, אלא יום להגברת המודעות לקהילה, ועידוד שילובה בחברה; תחת הסלוגן: 'תעצמו את העיניים – ותראו!' – כשבכל פעם נבקש להראות פן נוסף בחיי הקהילה. ככלל, בחרנו להדגיש את ערך השוויון – עצמו את העיניים ותראו שכולנו שווים, גם כשאיננו רואים 6/6. 

ב- BLIND DAY נתייחס ל'דברים שמחברים בין אנשים'. חיבור באמצעות כלל תחומי החיים, בדגש על תעסוקה, במטרה לעורר מודעות וליצור הזדמנויות חדשות עבור הקהילה. 

עומדים מאחורי היום: ה- BLIND DAY נוסד ע"י 'חושבים בצבע', קבוצת סטודנטים עם עיוורון ולקויות ראייה מתחום  התקשורת. בשנים האחרונות היום מתנהל בהובלת המרכז לעיוור בישראל, בשיתוף עמותות וארגונים, העוסקים בשיפור חייה של קהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, לצד גופים מהמגזר הציבורי והפרטי ובשיתוף פעולה עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. אנו מאמינים כי החברה מכירה בחשיבות השילוב, אך לא חשופה מספיק לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, ולא מודעת ליכולותיה, לצד הפעולות שהחברה יכולה לעשות כדי לשפר את חיי הקהילה. 

אומנם לא נוכל לראות אתכם אבל מאד נשמח שתצטרפו אלינו ושתיקחו חלק בפעילויות היום על מנת לסייע לנו ליצור חשיפה רחבה לקהילה ובכך להגביר את המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה וליכולותיהם

.המרכז לעיוור בישראל