תנאים מיטיבים לשילוב 

מאמר מקצועי מאת רחל אריה

פורסם בידיעון מס' 17 של עחש"י

למאמר המלא: תנאים מיטביים לשילוב עוורים ולקויי ראיה בבתי ספר רגילים.pdf