מדריך זכויות 2016 

ביום ד' האחרון (19.3.14) עברה בקריאה שניה ושלישית, הצעת חוק ממשלתית שמטרתה לקדם את השתתפותם השווה של אנשים עם מוגבלות בעולם התרבות באמצעות הנגשתן של יצירות אמנות ומידע עבורם.

יש לכם זכויות

ומגיע לכם לדעת עליהן!

משrד הרווחה והשירות לעיוור 

מציגים את כל המידע על זכויות העיוור במדינת ישראל 

הכנסו כאן מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל.pdf

ביום ד' האחרון (19.3.14) עברה בקריאה שניה ושלישית, הצעת חוק ממשלתית שמטרתה לקדם את השתתפותם השווה של אנשים עם מוגבלות בעולם התרבות באמצעות הנגשתן של יצירות אמנות ומידע עבורם.

משרד המשפטים (מחלקת יעוץ וחקיקה – אזרחי) הוביל את הליכי החקיקה וקידומו של החוק בשיתוף פעולה עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומשרדי ממשלה שונים.

שרת המשפטים, גב' ציפי לבני: "לכל אדם ישנה הזכות ליהנות מאמנות, ואנשים עם מוגבלות אינם שונים מכל אדם אחר בזכותם זו. מדובר בחוק שיוצר רק רווח: אנשים עם מוגבלות יוכלו ליהנות ולהיחשף לשפע רב יותר של תרבות, ואילו האמנים יזכולקהל חדש ונרחב יותר לעבודתם".

כיום הנגשת יצירות ושידורים עלולה לעמוד בסתירה לחוק זכות יוצרים, שכן הדפסה של ספר בכתב ברייל או הקלטה של ספר עבור אנשים עם מוגבלות שמיעה מחייבת קבלת רשות מבעל הזכויות. על מנת לאזן בין זכויותיו של בעל זכות היוצרים, לבין המטרות החשובות שמקדם החוק, נקבע, בין היתר, כי ביצוע ההתאמות יהיה מותר בתנאי שהוא דרוש על מנת להנגיש את היצירה לאדם עם מוגבלות, וכי השינויים שייעשו ביצירה לצורך התאמות הנגישות לא יעלו על השינויים הדרושים לצורך ביצוען. מבצע ההתאמות יהיה מוסד ללא כוונת רווח, מוסד חינוכי או מוסד להשכלה גבוהה כאשר ההתאמה מבוצעת ללא כוונת רווח, או אדם עם מוגבלות לשימושו הפרטי.

מטרתו של החוק היא לתקן את המצב הקיים ולפיו בשל אילוצים כלכליים סובלים אנשים עם מוגבלות מהעדר נגישות ליצירות תרבות, השכלה ומחקר. זאת, בשל חוסר בפורמטים נגישים של יצירות, לדוגמא ספרי ברייל, ספרי שמע או ספרים בכתב מוגדל עבור אנשים עם לקות ראיה או דיסלקציה כלשהי, וכן העדר כתוביות או תרגום לשפת הסימנים עבור אנשים עם מוגבלות שמיעה.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), מר ארז קמיניץ: "חוק התאמתיצירות, ביצועים ושידורים מאזן כראוי בין האינטרס הכלכלי והמוסרי של בעל זכות היוצרים ביצירה והאינטרס הציבורי לעודד יצירת יצירות חדשות באמצעות הגנה על הקניין הרוחני, לבין האינטרס הציבורי והפרטי לעשות שימוש ביצירות ולקדם תרבות, ידע וחופש ביטוי. החוק צפוי לשפר לאין ערוך את נגישותן של יצירות שונות כגון ספרים, כתבי עת ועוד, לאנשים עם מוגבלות, ואני מודה לוועדת הכלכלה של הכנסת על שיתוף הפעולה הפורה שהביא לתוצאה המוצלחת".

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, מר אחיה קמארה: "חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות הוא צעד נוסף במהפכת הנגישות שתופסת תאוצה בשנים האחרונות. עם סיום הליכי החקיקה תצטרף מדינת ישראל לשורה של מדינות דוגמת ארה"ב, אנגליה, קנדה ואוסטרליה, שכבר חוקקו חוקים דומים שמאפשרים את שילובם של אנשים עם מוגבלות בחיי התרבות והאמנות באמצעים נגישים".