ספריית אודיו 

מרכז הוראה נגישה מעמיד לרשותכם מגוון רחב של ספרות מקצועית בתחום ליקויי הראיה, השילוב והעצמה אישית וחברתית

הכליה ושבת קודש מהזוג מגרמניה חלק א' מאת חיים ולדר
 • הכליה ושבת קודש מהזוג מגרמניה חלק א'
 • הכליה ושבת קודש מהזוג מגרמניה חלק ב'
בדרך לסמינר מאת חיים ולדר
 • בדרך לסמינר
הכספת כהטעיה מאת חיים ולדר
 • הכספת כהטעיה
חתן שניצל מאת חיים ולדר
 • חתן שניצל
מחילול השם לקידוש השם מאת חיים ולדר
 • מחילול השם לקידוש השם
תפילת הדרך מאת חיים ולדר
 • תפילת הדרך
שידוך עם דירה מאת חיים ולדר
 • שידוך עם דירה
אי של נעימות מאת חיים ולדר
 • אי של נעימות
אין אורח מכניס אורח מאת חיים ולדר
 • אין אורח מכניס אורח
אריכות ימים מהרב זוננפלד מאת חיים ולדר
 • אריכות ימים מהרב זוננפלד
גיבור יהודי בניו יורק מאת חיים ולדר
 • גיבור יהודי בניו יורק
השבת שלימדה אותנו לקח מאת חיים ולדר
 • השבת שלימדה אותנו לקח
קדיש על הכסף מאת חיים ולדר
 • קדיש על הכסף
בתשובה שלימה מאת חיים ולדר
 • בתשובה שלימה
הקבצן עם התפילין של הרבי מסאטמר מאת חיים ולדר
 • הקבצן עם התפילין של הרבי מסאטמר