ספריית אודיו 

מרכז הוראה נגישה מעמיד לרשותכם מגוון רחב של ספרות מקצועית בתחום ליקויי הראיה, השילוב והעצמה אישית וחברתית