ספרות מקצועית 

מרכז הוראה נגישה הנו מודל ייחודי כלי עזר למורים משלבים ותומכי ראיה
המרכז פרי יוזמה של תיכון 'בנות אלישבע' נותן מענה לקידום לימודי והעצמה חברתית
של תלמידים עיוורים ולקויי ראיה. מרכז הוראה נגישה פועל ככלי מסייע לשילוב מיטבי במרחב הבית-ספרי.